Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉS

A www.coffcleaning.hu oldal üzemeltetője a CoFF Cleaning Kft. (adószáma: 29016664-2-13, székhelye: 2040 Budaörs Föveny utca 3.) a továbbiakban “Szolgáltató”, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.coffcleaning.hu/adatvedelem címen.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményhez kapcsolódóan, írja meg nekünk az mfg@coffcleaning.hu címre.

Szolgáltató elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Szolgáltató az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát:

Szolgáltató harmadik személynek semmilyen személyes adatot és információt nem szolgáltat, csak az Ügyfél kifejezett kérése vagy engedélye mellett kizárólag az engedélyezett mértékben és cél érdekében.

A WWW.COFFCLEANING.HU HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató nem rögzíti a látogatói adatokat. Szolgáltató a bejelentkezések során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.